Թիրախված տարածքներում շահառուների վերլուծություն, սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն եւ տուրիզմի զարգացման հնարավորությունների գնահատում

  • Ոլորտ:Բնապահպանություն
  • Ծառայություններ: Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
  • Ժամկետ: Հունվարի 25, 2011-Մայիսի 25, 2011