«Համայնքների Տնտեսական Զարգացման Ծրագրի» համար ուսուցողական սեմինարների կազմակերպում և իրականացում

  • Ոլորտ:Ֆինանսներ
  • Ծառայություններ: Ուսուցում և իրազեկում
  • Ժամկետ: Նոյեմբերի 01, 2007-Դեկտեմբերի 31, 2007