ՀՀ ազգային վիճակագրական մասթեր պլանի մշակում

  • Ոլորտ:Պետական վիճակագրություն
  • Ծառայություններ: Ռազմավարական պլանավորում
  • Ժամկետ: Մարտի 16, 2009-Հունիսի 30, 2009