Ծառայություն Մեթոդաբանության և ուղեցույցների մշակում
Ընդհանուր արդյունք (4)

ՀՀ բնակչության ֆինանսական կարողությունների գնահատման մեթոդաբանության, հարցաշարի և դրա լրացման ուղեցույցի մշակում

 • Պատվիրատու: ՀՀ ԿԲ
 • Ոլորտ: Ֆինանսական գրագիտություն
 • Ծառայություն: Մեթոդաբանության և ուղեցույցների մշակում
 • Ժամկետ: Մար 2014 - Հուլ 2014
Մանրամասն

«Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» Ծրագիր 2-ի գործառնական ձեռնարկների մշակում

 • Պատվիրատու: ԳԾԻԳ
 • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
 • Ծառայություն: Մեթոդաբանության և ուղեցույցների մշակում
 • Ժամկետ: Մար 2014 - Օգս 2014
Մանրամասն

Հայաստանի տնտեսության մակրոտնտեսական կանխատեսումների և վերլուծությունների մոդելների մշակում

 • Պատվիրատու: Ֆինանսների Նախարարություն
 • Ոլորտ: Ընդհանուր տնտեսություն
 • Ծառայություն: Մեթոդաբանության և ուղեցույցների մշակում
 • Ժամկետ: Նոյ 2012 - Մայ 2013
Մանրամասն

Ձեռնարկությունների ինովացիոն պատրաստվածության հետազոտություն

 • Պատվիրատու: ՁԻՀ
 • Ոլորտ: Ինովացիաներ
 • Ծառայություն: Մեթոդաբանության և ուղեցույցների մշակում
 • Ժամկետ: Նոյ 2010 - Ապր 2011
Մանրամասն