Պատվիրատու Երևանի Քաղաքապետարանի Ներդրումային ԾԻԳ
Ընդհանուր արդյունք (1)

Անկախ մոնիտորինգային կազմակերպություն՝ Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի - Ծրագիր 1-ի համար

  • Պատվիրատու: Երևանի Քաղաքապետարանի Ներդրումային ԾԻԳ
  • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Մայ 2012 - Նոյ 2018
Մանրամասն