Պատվիրատու Քմյունիթի Սենթր ֆոր Դիվելոփմենթ Տարածաշրջանային Համագործակցության Հասար. Կազմակերպություն
Ընդհանուր արդյունք (1)

Շուկայական հետազոտություն/Ելակետային ուսումնասիրություն և Տավուշի Ագրոբիզնեսի Ասոցիացիայի ռազմավարական զարգացման պլանի մշակում

  • Պատվիրատու: Սի-Սի-Դի Տարածաշրջանային Համագործակցության ՀԿ
  • Ոլորտ: Գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություն: Ռազմավարական պլանավորում, Տնտեսական և սոցիալական հետազոտություններ
  • Ժամկետ: Մայ 2017 - Նոյ 2017
Մանրամասն