Պատվիրատու Երևանի Քաղաքապետարան
Ընդհանուր արդյունք (1)

Անկախ մոնիտորինգային կազմակերպություն՝ Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի - Ծրագիր 2-ի համար

  • Պատվիրատու: Երևանի Քաղաքապետարան
  • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Օգս 2016 - Ապր 2021
Մանրամասն