Պատվիրատու ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
Ընդհանուր արդյունք (1)

ՀՀ բնակչության ֆինանսական կարողությունների գնահատման մեթոդաբանության, հարցաշարի և դրա լրացման ուղեցույցի մշակում

  • Պատվիրատու: ՀՀ ԿԲ
  • Ոլորտ: Ֆինանսական գրագիտություն
  • Ծառայություն: Մեթոդաբանության և ուղեցույցների մշակում
  • Ժամկետ: Մար 2014 - Հուլ 2014
Մանրամասն