Պատվիրատու ՀՀ ԿԱ Գյուղական Տարածքների Տնտեսական Զարգացման ԾԻԳ
Ընդհանուր արդյունք (1)

«Գյուղական կարողությունների ստեղծում» Ծրագրի ազդեցության գնահատում

  • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
  • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Մայ 2016 - Հուլ 2016
Մանրամասն