Պատվիրատու ՀՀ ԿԱ Գյուղական Տարածքների Տնտեսական Զարգացման ԾԻԳ
Ընդհանուր արդյունք (2)

Ֆինանսավորման փաթեթների մշակում և դրանց տրամադրման նախնական միջոցառումների իրականացում, ֆերմերների իրազեկում մշակված փաթեթների վերաբերյալ և համապատասխան գյուղատնտեսական և ֆինանսական թեմատիկ ուսուցման իրականացում

  • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
  • Ոլորտ: Ֆինանսներ
  • Ծառայություն: Ուսուցում և իրազեկում, Ֆինանսական պրոդուկտների մշակում
  • Ժամկետ: Դեկ 2017 - Մայ 2018
Մանրամասն

«Գյուղական կարողությունների ստեղծում» Ծրագրի ազդեցության գնահատում

  • Պատվիրատու: ԳՏՏԶ ԾԻԳ
  • Ոլորտ: Հանրային ենթակառուցվածքներ
  • Ծառայություն: Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ժամկետ: Մայ 2016 - Հուլ 2016
Մանրամասն