Համաշխարհային Բանկ

Տեսնել ծրագրերը

ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր

Տեսնել ծրագրերը

ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամ

Տեսնել ծրագրերը

ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական Զարգացման Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը

Պարենի և Գյուղատնտեսության Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը

Միգրացիայի Միջազգային Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը

Գերմանիայի Միջազգային Համագործակցության Ընկերություն

Տեսնել ծրագրերը

Վորլդ Վիժն

Տեսնել ծրագրերը

Բնության Համաշխարհային Հիմնադրամ

Տեսնել ծրագրերը

Ակցիա Սովի Դեմ Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը