Համաշխարհային Բանկ

Տեսնել ծրագրերը

ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր

Տեսնել ծրագրերը

ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամ

Տեսնել ծրագրերը

ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական Զարգացման Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը

Միգրացիայի Միջազգային Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը

Գերմանիայի Միջազգային Համագործակցության Ընկերություն

Տեսնել ծրագրերը

Վորլդ Վիժն

Տեսնել ծրագրերը

Բնության Համաշխարհային Հիմնադրամ

Տեսնել ծրագրերը

Ակցիա Սովի Դեմ Կազմակերպություն

Տեսնել ծրագրերը